Co nabízíme

Vážení zákazníci,
vítáme Vás na internetových stránkách naší firmy.

Co nabízíme

 • Vedení účetnictví a daňové evidence vč. evidence DPH , korunových skladových evidencí
 • Vedení mzdových agend, zpracování mezd
 • Kontrola vedeného účetnictví
 • Zpracování daňových přiznání daňovým poradcem (vč. prodloužení lhůty pro podání přiznání k DPFO a DPPO)
 • Působnost ve VČ kraji a v Praze.

Co je u nás samozřejmostí:

 • Diskrétnost.
 • Ochota a schopnost řešit Vaše ekonomicko organizační problémy.
 • Každému klientovi je přidělen jeden z pracovníků kanceláře, který s ním komunikuje.
 • Samozřejmostí je odborné poradenství v oblasti daní, ekonomiky provozu, kalkulací cen.
 • Naše ceny jsou stanovovány individuálně pro každého klienta s ohledem na pracnost. V žádném případě nerozhoduje pouze počet dokladů , které nám klient přinese k zaúčtování.
 • Práce specialistů – každý z pracovníků i majitelů kanceláře má specializaci v určitém oboru.
 • Tím je zajištěna vysoká profesionalita při zpracování celé šíře ekonomických agend.
 • Na svoji práci poskytujeme záruku. Škody, které bychom zavinili hradíme v plném rozsahu na což jsme pojištěni.
 • Klid – klienta zatěžujeme v co nejnižší možné míře. Při kontrolách a jednáních s úřady se snažíme o maximální možnou míru zastoupení tak, abychom klientovi ušetřili čas a nervy.
 • Zpracování záměrů pro získání úvěrů u bank, sledování ekonomické situace klienta a upozorňování na nedostatky v hospodaření a konzultace možností jejich odstraňován